Cestovní příkaz

1. Organizace
Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace
Zelný trh 294/9, 602 00 Brno, tel./ fax: 542 210 200

2. Zaměstnanec:
Titul, jméno, příjmení:
Bydliště:
Osobní číslo:
Útvar:
Počátek cesty (místo, datum, čas) Místo jednání Účel cesty Konec cesty (místo, datum, čas)
3. Spolucestující:
4. Určený dopravní prostředek:
5. Předpokládaná částka výdajů (Kč):
6. Schválená záloha (Kč):
Vyplaceno dne:
 
Pokl. doklad č.:
Podpis pokladníka:

Zaměstnanec s pracovní cestou souhlasí:

Datum

Podpis zaměstnance
Předběžná řídící kontrola před vznikem závazku:

Datum

Prac. cestu povoluje (příkazce operace)

Podpis správce rozpočtu
Předběžná řídící kontrola po vzniku závazku:
7. Zpráva o výsledku pracovní cesty byla podána dne:

8. Skutečná částka výdajů (Kč):

Se způsobem provedení souhlasí:

Datum

Podpis příkazce operace

Podpis hlavní účetní

Vyúčtování pracovní cesty

(průběžná řídící kontrola)

9. Pokladní doklad č.:
10. Účtová náhrada přezkoušena, upravena na (Kč):
11. Záloha (Kč):
Doplatek / Přeplatek (Kč):
Datum:
Podpis pokladníka:
Podpis příjemce:
Účtovací předpis
Má dáti Dal Částka
 Poznámka o zaúčtování:
 Datum:  Podpis hlavní účetní:

Následná řídící kontrola:
Datum:
Schválil:

Podpis příkazce operace celé organizace
Vyúčtování pracovní cesty
Datum Odjezd - Příjezd 1) Použitý dopr. protř.2) Počet ujetých km3) Sazba zákl. náhrady Náhr. za spotř. PH Počátek a konec prac. výkonu (hodina) Jízdné a místní přeprava Stravné (přípl. na strav.) Noc- ležné Nutné vedl. výdaje Celkem Upraveno
  v hod.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
Odjezd
Příjezd
1) Dobu odjezdu a příjezdu vyplňte podle jízního řádu
2) Uvádějte ve zkratce
3) Počet km uvádějte jen při použití jiného než veřejného
    hromadného dopravního prostředku.
Celkem
Záloha
Doplatek - přeplatek
Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a správně
Stravování bylo poskytnuto bezplatně: ano - ne O - osobní vlak AUS - auto služební
Datum a podpis zaměstnance
Ubytování bylo poskytnuto bezplatně: ano - ne R - rychlík AUV - auto vlastní
Volná - zlevněná jízdenka: ano - ne A - autobus MOS - motocykl služební
Pobírám odlučné: ano - ne L - letadlo P - pěšky
         
Tímto způsobem nelze tento formulář vytisknout

- Po vyplnění prosím klikněte na tlačítko Náhled/Tisk na panelu u dolního okraje okna
- Otevře se vám nové okno a v něm klikněte na ikonku tiskárny
- vytiskne se vám váš vyplněný formulář